Komprese češtiny

Jedno z pravidel psaní blogů říká: přečti si po sobě, cos napsal. Pak z článku vyškrtej polovinu slov. Přečti si, co zbylo. Ze zbytku pak znovu vyškrtej polovinu slov.

Před nedávnem jsem byl postaven před podobný úkol. Na stránky www.pivoavino.cz jsem umísťoval do boxu s referencemi novou odezvu od zákazníka:

Dovoluji si Vás opět kontaktovat stran nějakého pobytu se Šlágrem. Ten předešlý se již uskutečnil v Medlově a podle rodičů mé partnerky byl vynikající. Proto jsme se rozhodli, že bychom chtěli jednomu oslavenci z rodiny pořídit něco takového.

Ale problém. Potřeboval jsem, aby se text zobrazil na maximálně čtyři řádky, jinak by při zobrazení kratších referencí vzniklo příliš mnoho volného místa, což by narušilo estetickou stránku. Proto bylo nutno text zkrátit. Ale jak?

Když jsem analyzoval text, zjistil jsem, že obsahuje následující důležité informace:

  1. Zákazník se vrátil.
  2. Chtěl zcela konkrétní typ pobytu.
  3. Pobyt daroval členům rodiny.
  4. Obdarovaní byli nadšeni.
  5. Proto chce zákazník pořídit něco podobného za účelem podarovat někoho jiného.

V marketingu se příliš nevyznám, ale odhaduji, že z hlediska PR jsou to důležité informace. A samozřejmě, text po zkrácení musí vyzařovat stejné pozitivní emoce.

Po několika pokusech jsem dal dohromady následující formulaci:

Dovoluji si Vás opět kontaktovat. Minulý pobyt se Šlágrem byl podle rodičů vynikající, proto chceme pro jiného oslavence z rodiny něco takového.

Hned je text kratší, nicméně stále zabírá pět řádků s tím, že na pátý řádek přesahuje jedno jediné slovo. Ale které vypustit? Skoro by se chtělo říct "a teď babo raď." Bylo by to ale nefér vůči mé manželce, protože vypustit slova "z rodiny" byl její nápad. Finální formulace, kterou jsem zveřejnil na webu, tedy vypadá takto:

Dovoluji si Vás opět kontaktovat. Minulý pobyt se Šlágrem byl podle rodičů vynikající, proto chceme pro jiného oslavence něco takového.

Ano, hodně informací jsem z textu vypustil a hodně jsem jich zkreslil. Informace, které jsem považoval za důležité, však zůstaly zachovány. A text zabírá požadované čtyři řádky.

Při té příležitosti jsem si vzpomněl na klasické dílo Josefa Skupy "Hurvínek za chvíli pouhou rozebere větu dlouhou." Hurvínek v něm sice dostal jiné zadání, nicméně tematika je dosti podobná. A proto zakončím tento blog úplně stejně - slovy pana Spejbla:

A Hurvínek to opíše a dá mi to stokrát podepsat!

Tagy: Pivo a víno.cz, Jazyky

Tento web bude tebe a tvůj počítač krmit piškotkami, jelikož a protože je to slušný web a jako takový ví, že je potřeba návštěvu řádně pohostit, aby se u nás cítila dobře. Užíváním tohoto webu potvrzuješ, že netrpíš mentální anorexií, nedržíš žádnou obskurní dietu a že můžeš piškotki do sebe cpát kdykoli a v jakémkoli množství. Více informací...