Hlavolovecká statistika vol. 2: Dobří nebo špatní?

Po zveřejnění minulého dílu by se zdálo, že bych přece měl být 112krát polichocen. Ale musí zákonitě přijít otázka: jací vlastně byli headhunteři, kteří mě kontaktovali? Samozřejmě, nemůžeme všechny házet do jednoho pytle, to by bylo příliš jednoduché a laciné. Pojďme ale nastavit zrcadlo v podobě tvrdých dat.

Nejprve ale výměna odkazů s Lovcem Hlav Matějem Matolínem. Ve svém blogu vyjmenovává praktiky při oslovení, které mohou kandidáty otrávit (přičemž se odkazuje na Hlavolovce, za což mu děkuji). Když však pominu zásadní chyby (např. při oslovení), pohybuje se v oblasti osobních preferencí. Tak třeba fráze "jste otevřený" na mě působí jako varovně vztyčený ukazováček, zatímco na jiného může zapůsobit jako podaná ruka. Hlediska závislá na osobních preferencích proto do hodnocení nezahrnuji.

Jak jsem hodnotil

Pro roztřídění headhunterů do kategorií jsem sestavil rozhodovací strom. Číslo přiřazené jednotlivým kategoriím znamená jejich rating - bodové ohodnocení. Samozřejmě, kategorie se ve skutečnosti překrývají (irelevantní nabídka může být zároveň bez platu atd.). Pro vyhodnocení je však nutné, aby každý kontakt padnul vždy jenom do jedné kategorie. Proto rozhodovací strom.

Rozhodovací strom pro hodnocení

Položku "problém" coby rozhodovací kriterium jsem přidával do statistiky později a ponechal jsem ji jako free text. Za sledované období se projevily problémy tři: spam, podezření na vábničku a dezinformace u pohovoru.

Hodnocení budu využívat i v dalších dílech.

Výsledek

Kategorie Rating Počet Procento
Dobrá nabídka 100 8 7,1%
Bez nabídky 50 37 33,0%
Nabídka bez platu 25 5 4,5%
Irelevantní nabídka 25 11 9,8%
Nekomunikuje 0 29 25,9%
Spam 0 15 13,4%
Podezření na vábničku 0 6 5,4%
Dezinformace u pohovoru 0 1 0,9%

Počet kontaktů dle kategorie

Dobrá nabídka

Počet v kategorii: 8, celkový počet 13 (1x nekomunikuje, 3x podezření na vábničku, 1x dezinformace u pohovoru)

Kompletní nabídka se vším všudy, tedy i včetně platové stránky, headhunter jednal férově a otevřeně. Tak se mi to líbí.

Vám headhunterům z kategorie dobrých chci za vaše nabídky poděkovat. Rád jsem s vámi jednal, rád jsem se s vámi potkal a budu si vás pamatovat jako příjemné lidi. A přestože žádná z nabídek neskončila změnou pracoviště, máte jistotu, že i v budoucnu se mnou můžete počítat.

Bez nabídky

Počet v kategorii: 37, celkový počet 68 (20x nekomunikuje, 2x podezření na vábničku, 9x spam)

Headhunterům z této kategorie rovněž nelze nic vytknout, na jejich jednání neshledávám nic špatného. Na druhou stranu nevidím žádný profit, který by mi přinesli. Proto je také označuji za neutrální. Je otázka, jaký profit mohou přinést do budoucna. Otázku ale ponechám otevřenou, odpověď se pokusím najít v dalším díle.

Nabídka bez platu

Počet v kategorii: 5, celkový počet 25 (10x irelevantní nabídka, 6x nekomunikuje, 1x podezření na vábničku, 3x spam)

Postavte nabídku bez platu vedle těch osmi z kategorie "dobrá nabídka." Kterým budu věnovat větší pozornost? Ano, chápu důvody pro nezveřejnění platu (ale raději po mě nechtějte, abych je interpretoval). Pokud nechcete zveřejnit plat, nemusíte. Postačí mi, když mi ho v rámci oslovení s nabídkou řeknete soukromě.

Odhlédněme od vařených nudlí a podívejme se na přijímací řízení jako na investici. Investovanou hodnotou je pro mě čas. Můžeme ho přepočítat na náklady obětované příležitosti. A teď mi řekněte: vyplatí se mi investovat čas a úsilí do nabídky, kde nevím, jestli bych nakonec netratil?

Irelevantní nabídka

Počet v kategorii: 11, celkový počet 21 (4x nekomunikuje, 1x podezření na vábničku, 5x spam)

Tahle kategorie si žádá bližší vysvětlení. Za irelevantní považuji takovou nabídku, kde headhunter ví nebo může vědět, že je nabídka pro mě irelevantní. Můžete namítnout, že v tomto případě hodnotím podle osobních preferencí. Ale ve svém LI profilu uvádím: "Brno or remote work, Long-term cooperation only." Tím se informace o mých preferencích stává pro headhuntera dostupnou.

Hi Jiri, thank you for replay, i just red your skill :) unfortunetly I'm not scroll down your description.

Maciej N.

Pokud headhunter nemůže vědět, že nabídka je pro mě irelevantní (např. pokud jsem již s firmou jednal - neveřejná informace), nemohu hodnotit jeho nabídku jako irelevantní.

Pozitivně však hodnotím, že technologicky irelevantní nabídka (Java vs. JavaScript) mi přišla pouze jedna. To svědčí o neustále se zvyšujícím se technickém povědomí headhunterů. Výborně!

Nekomunikuje

Počet v kategorii: 29, celkový počet 34 (2x podezření na vábničku, 3x spam)

Pokud mě headhunter osloví a pak nereaguje na dotazy, případně uprostřed konverzace přestane odpovídat, považuji to za zásadní fail. Ano, existují legitimní důvody, proč nemůžete kandidátovi odpovědět, a ano, zavalen prací je také legitimní důvod. Pak ale očekávám, že mě alespoň krátkou zprávou informujete, proč nemůžete odpovědět hned.

Chápu Vaše dotazy a zájem o odpovědě. Na druhou stranu nejsem na ně moc zvyklá. Jistě věříte, že širší network, byť i člověk by chtěl, detailními správami nejde moc vybudovať (cca 3000 lidí v networku).

Martina A.

Spam

Počet v kategorii: 15

Opět vysvětlím. Mass-mail nepovažuji a priori za spam. Taktéž nepovažuji za spam irelevantní nabídku jako takovou. Spamem se irelevantní nabídka stává, pokud headhunter, nebo spíše personální agentura, zasílá irelevantní nabídky opakovaně, přestože je žádám, aby mi je nezasílali.

Dále za spam považuji, když headhunter pod záminkou neurčité nabídky pouze tahá informace.

Dobrý den Jiří, máte momentálně alokaci? Právě tu mám řadu nabídek pozic pro IT pracovníky. Např testery, vývojáře Android/IOS, dále několik pozic pro .NET programátory, Java developery, C# developery, vývojáře a správce SQL a Oraclu a další. Pokud máte zájem o podrobnější nabídky, prosím odpovězte mi na tyto otázky:

  1. Jaké TEĎ preferujete technologie či pozice a zda jste junior/standard/senior
  2. Zda preferujete HPP nebo IČ případně Homeoffice apod.
  3. Do kdy máte aktuální alokaci nebo vytíženost
  4. Jaké jsou Vaše finanční požadavky měsíční nebo MD
  5. Můžete mi prosím zaslat Vaše aktuální CV?

Já dělám personálního poradce pro IT pracovníky (něco jako manžer pro umělce) a vyhledám pro Vás takovou pozici, která Vám bude vyhovovat. Už si tedy nebudete muset dělat starosti se svou kariérou a prohledávat a pročítat desítky nabídek pozic. Já Vám zajistím, že se vždy posunete ve své kariéře tím směrem, který vás zajímá, a to nejen profesně, ale i finančně. Přitom Vás ale spolupráce se mnou k ničemu nezavazuje...

Josef H.

Je hezké, že někdo sám sebe obranduje jako headhunter, ale žádná informační povinnost tím pro mne nevzniká. Pošlete konkrétní nabídku a pak se budeme bavit o mém vytížení.

No a pak tu bylo ještě několik nabídek na registraci v HR systémech, které by mi měly zasílat údajně relevantní nabídky.

Podezření na vábničku

Počet v kategorii: 6

Nabídka na první pohled relevantní. Pak ale něco začalo smrdět. Jak je možné, že deset měsíců nemohou najít tři lidi? (Vysvětlení: jsou moc vybíraví. Jeden neuměl tohle, druhý neuměl tohle, jeden uměl všechno, ale nebyl dostatečně seniorní...)

Dále několik nabídek, ale s platem zamlženým frází "dle seniority." Pro mě synonymum pro netransparentnost. Nebo mi někdo vysvětlí, jak se dá seniorita exaktně změřit?

Dále tu byly nabídky s tím, že nástup je 50k Kč a je tu možnost vypracovat se až na 90k Kč. Glassdoor recenze však tvrdily, že firma platy nezvedá.

A pak jeden "kávičkář," který tvrdil, že má nabídku a trval na osobním jednání u kávy. Bližší informace o nabídce však sdělit nechtěl.

Dezinformace u pohovoru

Počet v kategorii: 1

O co šlo: při osobním jednání mi CEO sdělil, že 4500 Kč/MD není problém, že je to standardní freelancerská sazba. Když však došlo na lámání chleba, vypadlo z nich, že budget mají poloviční.

Vyhodnocení výsledku

Podívejme se na graf podle ratingu. Co nám z něj vyplývá?

Procenta kontaktů dle ratingu

Jiři, právě proto, že je to o lidech, tak Vás to naštvalo - ale v každe branži jsou černe ovce, určitě dostáváte spoustu špatné reklamy na špatné produkty, které prostě nekoupíte.

Nadia H.

Nepříjemně mě překvapilo, že rating 0 má zastoupení 45%, což je skoro polovina kontaktů. Očekával jsem, že více headhunterů bude v kategorii neutrálních. Zatímco při ratingu 25 máme ještě možnost vyjednávání, rating 0 znamená narušení důvěry.

Pokud mě tedy osloví 10 headhunterů, jenom jeden z nich přinese kvalitní nabídku, ale 5 ztratí mou důvěru. Myslím, že důvod, proč se zlobíme na headhuntery, byl odhalen.

Potenciální důsledky popisuje ve svém blogu firma LMC. Stažení se zpátky do ulity je extrémní řešení, které ale nepovažuji za příliš šťastné, už kvůli těm osmi dobrým nabídkám. Jedno je ale jisté: těch 45% špatných těm 7% dobrých kazí dobrou pověst. I já při zpracování statistiky řeším, jak ji odprezentovat, abych stávající i potenciální dobré headhuntery nepohněval.

Tagy: Headhunteři

Tento web bude tebe a tvůj počítač krmit piškotkami, jelikož a protože je to slušný web a jako takový ví, že je potřeba návštěvu řádně pohostit, aby se u nás cítila dobře. Užíváním tohoto webu potvrzuješ, že netrpíš mentální anorexií, nedržíš žádnou obskurní dietu a že můžeš piškotki do sebe cpát kdykoli a v jakémkoli množství. Více informací...