Hlavolovecká statistika vol. 7: Je to o lidech

Hádejte: co je lepší než rok sběru dat o headhunterech? Dva roky sběru dat. Ne nadarmo se říká, že cena dat roste s jejich množstvím. Pojďme se podívat na společnosti, které mě oslovily vícekrát. Dá se nalézt společný vzor jednání jejích zástupců? Dosud jsme dělali jenom nudnou statistiku. Teď budeme jednotlivé společnosti svlékat do naha.

Tento díl statistiky jsem původně chtěl napsat jako jakýsi doslov k původním šesti dílům. Bylo však lepší s napsáním vyčkat. Prokrastinace budiž pochválena!

Meziroční srovnání

Nejprve srovnání s minulým rokem. Kontaktů od headhunterů bylo celkem 160. To je v průměru 13 za měsíc, tedy jedno oslovení za 1-2 dny. Co z toho vyplývá? Dejme výsledek dohromady s již známým grafem počtu pracovních dnů do odpovědi (s aktualizovanými daty):

Počet kontaktů dle času do odpovědi

Z toho vyplývá jediné: komunikujte, komunikujte, komunikujte. Odpovídejte optimálně do dvou dnů, jinak vás předběhne konkurence. You snooze - you lose!

Asi by bylo zajímavé i srovnání jednotlivých kategorií. Změnil jsem však způsob komunikace, tudíž se mění i hodnocení. Původně jsem navazoval kontakt vždy, teď beru v potaz i situace, kdy navázání komunikace není potřebné. Jsou to například:

 • Žádost o propojení na LI bez osobní zprávy - ignore & I don't know this person
 • Žádost o propojení na LI s osobní zprávou, ale bez nabídky - přijímám, ale o čem se chcete bavit
 • Nabídka, o kterou nemám zájem - nečekám odpověď na zamítnutí

Hodnocení v kategorii "komunikuje" se mění z původního dvoustavového ano/ne na třístavové ano/ne/nečekám odpověď. Což myslím lépe odpovídá reálné komunikaci.

V kategorii "dobrá nabídka" se hodnocení nemění, takže srovnání udělat mohu. Dobrých nabídek bylo 11 a já za ně děkuji. Jejich procento však zůstalo prakticky nezměněné - 6,9%.

Je to o lidech

Ano, máte pravdu, je to o lidech. Člověk je však tvor sociální se sklonem tvořit společenství. A do jednotlivých společenství se sdružují lidé s podobnými vlastnostmi. Ne nadarmo vzniklo přísloví "vrána k vráně sedá..." U personálních agentur a u firem, které mě oslovily vícekrát, jsem zaregistroval mezi jednotlivými osloveními jistý společný model jednání, ze kterého se dá usuzovat na způsob práce.

Pojďme namátkou vybrat některé ze společností, které mě oslovily vícekrát, a zkusme pro každou definovat model jednání. Výsledky berte jako ukázku, že tento model lze nalézt. Pro dokonalejší analýzu by bylo zřejmě potřeba provést důkladnější analýzu a lépe definovat jednotlivé kategorie. Každopádně již teď mohu získat odpovědi na otázky:

 • Je kandidát pro danou společnost partner, nebo pouze položka do KPI?
 • Mohu počítat s komunikací?
 • Bude spolupráce profitabilní?

Dobrá spolupráce

Chci dát někomu pozitivní reference, proto odhalím název agentury: tohle je CPL Jobs. S agenturou se mi dlouhodobě dobře spolupracuje a rád ji doporučím i ostatním. Proč?

Typ Nový/starý Kontakt Osobní zpráva Komunikuje Čas do odpovědi Nabídka Relevantní S platem
Agentura Starý In-Mail Ano 0 Ano Ano Ano
Agentura Nový LI Ano Ano 0 Ne
Agentura Nový LI Ne Ano 0 Ne
Agentura Nový LI Ano Ano 0 Ano Ano Ano
Agentura Starý In-Mail Ano 0 Ano Ano Ano

Nabídky vždy relevantní a s uvedeným platem, ode všech odpověď ještě týž den, a to i od headhunterů bez nabídky.

Pozitivní reference dám také agentuře IT Jobs. Relevantní nabídky s platem, rychlá komunikace. Chcete něco víc?

Typ Nový/starý Kontakt Komunikuje Čas do odpovědi Nabídka Relevantní S platem
Agentura Nový In-Mail Ano 0 Ano Ano Ano
Agentura Nový In-Mail Ano 0 Ano Ano Ano

Tomu se říká pozitivní zkušenost vyjádřená tvrdými daty. Pokud mě kterákoli z těchto agentur osloví v budoucnosti, mohou se mnou počítat.

Kecy, kecy, kecy, kecy

Budiž pochválena externí paměť. Když mě tahle agentura oslovila naposledy, pamatoval jsem si z předchozích oslovení pouze dvě. Teprve konzultace se statistikou odhalila bohatou historii kontaktů.

Datum Typ Nový/starý Kontakt Osobní zpráva Komunikuje Čas do odpovědi Nabídka Relevantní S platem Pozn.
6.4.2017 Agentura Nový Telefon Ano 5 Ano Ano Ano 1
28.8.2017 Agentura Nový LI Ne Ano 0 Ne 2
5.10.2017 Agentura Nový LI Ne Ano 0 Ne 2
6.10.2017 Agentura Nový LI Ne Nečekám Ne
16.11.2017 Agentura Nový LI Ne Nečekám Ne
7.2.2018 Agentura Nový LI Ne Nečekám Ne
8.6.2018 Agentura Nový Telefon Nečekám Ne 3
30.8.2018 Agentura Nový LI Ne Nečekám Ne
22.11.2018 Agentura Nový Telefon Ano 3 Ano Ne Ne 4

Kontakt označený jako 1 má atributy dobré nabídky. Pouze zvažte, zda pět pracovních dnů do odpovědi je dostačující vzhledem ke konkurenci.

Kontakty označené jako 2 se dají charakterizovat jako "rozšiřování si sítě kontaktů" s klasickou odpovědí "pokud v budoucnu..."

Kontakt 3 byl klasický bullshit pohovor po telefonu: preference, dostupnost, atd. Když jsem na otázku platových požadavků odpověděl "přeplaťte mého stávajícího zaměstnavatele," reagovala headhunterka hysterickým záchvatem smíchu, jako by snad byla pod vlivem THC. Vzhledem k tomu, že z pohovoru nevzešla žádná nabídka, neočekávám zpětnou komunikaci.

Od kontaktu 4 bych očekával nabídku, ale zase jenom bullshit pohovor s tím, že kupa informací ještě chybí. Ale pozor, po pohovoru skutečně nabídka přišla ... do firmy pohybující se v .NET světě. K čemu teda byly ty pohovory?

Vaší pozornosti jistě neuniklo, že agentura mě třikrát kontaktovala telefonem. Dvakrát vyloženě nevhod, potřetí jsem na ně neměl tolik času, kolik by asi bylo potřebné. Právě proto říkám: telefonát ano, ale domluvme se předem na čase, ať se vám mohu nerušeně věnovat.

Smíšené pocity

Tahle firma se veřejně kasá, že lov talentů mají zmáknutý perfektně. Co na ně statistika?

Typ Nový/starý Kontakt Osobní zpráva Komunikuje Čas do odpovědi Nabídka Relevantní S platem Pozn.
Firma Nový LI Ne Ano * Ne 1
Firma Nový E-mail Ne Ano Ano Ne 2
Firma Nový LI Ne Nečekám Ne

Headhunter označený jako 1 se mnou navázal konverzaci. Nejprve odpověděl ihned, pak ale čas odpovědi prodlužoval na týden, dokonce i na měsíc.

Headhunterka 2 mě oslovila s nabídkou práce s tím, že chce telefonický pohovor. Protože jsem měl v plánu zúčastnit se jejich meetupu, navrhnul jsem pohovořit si tam. Headhunterka neodpověděla.

Mimochodem, firma také veřejně deklarovala, že u nich uspějí pouze 4% kandidátů. Že by procento mělo nějakou souvislost s aplikací, kterou považují za svou vlajkovou loď?

Honibodi

Žádosti o propojení na LI bez osobní zprávy, reakce na navázání kontaktu 50%. Pak už na odpověď nečekám a rovnou zamítám.

Typ Nový/starý Kontakt Osobní zpráva Komunikuje Čas do odpovědi Nabídka
Bodyshop Nový LI Ne Ne Ne
Bodyshop Nový LI Ne Ano 0 Ne
Bodyshop Nový LI Ne Nečekám Ne
Bodyshop Nový LI Ne Nečekám Ne
Bodyshop Nový LI Ne Nečekám Ne
Bodyshop Nový LI Ne Nečekám Ne
Bodyshop Nový LI Ne Nečekám Ne

Pokud mě takto osloví jeden nebo dva, ještě to nemusí nic znamenat. Ale všech sedm? Tohle dělá dojem, že bodyshop jede na kvantitu. Keyword search a beru všechny, ať jsou KPI na 120%.

Datum Jméno Typ Nový/starý Kontakt Osobní zpráva Komunikuje Nabídka
21.4.2018 HH1 Agentura Nový LI Ne Nečekám Ne
28.5.2018 HH1 Agentura Starý LI Ne Nečekám Ne
24.7.2018 HH2 Agentura Nový LI Ne Nečekám Ne
23.8.2018 HH3 Agentura Nový LI Ne Nečekám Ne

Ne, to není překlep, headhunter HH1 mě skutečně oslovil dvakrát po sobě s odstupem jednoho měsíce. Ale jinak všechna oslovení jako přes kopírák. Čistý průstřel. Oslovení navíc probíhala vždy ke konci měsíce. Že by potřeba dohnat KPI?

Vše, co máme, pro mír dáme

Chuťovka na závěr. Močopudnost hlásky "í" netřeba připomínat...

Jméno Typ Nový/starý Kontakt Osobní zpráva Komunikuje Čas do odpovědi Nabídka Relevantní S platem Problém
HH1 Agentura Nový E-mail Ano i ne 1 Ano Ano Ano Podezření na vábničku
HH2 Agentura Nový LI Ne Ne Ne
HH3 Agentura Nový LI Ne Ne Ne
HH4 Agentura Nový LI Ne Ne Ne Podezření na vábničku
HH2 Agentura Starý LI Ne Nečekám Ne
HH5 Agentura Starý LI Ne Ano 0 Ne

V prvním roce dvakrát podezření na vábničku, třikrát nekomunikuje. Headhunterka HH1 zpočátku komunikovala, ale když mělo dojít k telefonátu, odmlčela se a už jsem o ní víckrát neslyšel. Headhunterka HH5 odpověděla obratem ruky. Není divu, na zamítnutí všichni reagovali okamžitě.

Co z toho plyne?

Pokud mě za danou společnost osloví pouze jeden člověk, ještě to nemusí nic znamenat, může se jednat pouze o jednotlivce. Z jeho způsobu oslovení však mohu usuzovat na způsob případných dalších oslovení.

Pokud mě však daná společnost osloví vícekrát, mohu mezi jednotlivými osloveními nalézt společný vzor. Na jeho základě pak mohu usuzovat, jestli bude spolupráce s danou společností profitabilní nebo ne. Toto není nějaká abstraktní zkušenost, toto je zkušenost převedená do řeči tvrdých dat a popsaná matematicky.

Doslov

A to je ze statistiky vše. Analýzy, které jsem chtěl udělat, jsem udělal a v tomto i předchozích šesti dílech sepsal. Závěry podle jednotlivých dílů by se daly shrnout takto:

 1. Nové oslovení od headhuntera přichází průměrně v intervalu 1-3 pracovní dny. To je poměrně hodně a opravdu to může být vnímáno jako HR flood.
 2. Pouze 7% všech oslovení stojí za odpověď. Nedivte se proto vysoké míře zamítání a nechuti vůči headhunterům.
 3. Pokud by jednání s headhunterem mělo skončít příslibem "pokud někdy v budoucnu ..., " nemá smysl v něm pokračovat. Kvalitní nabídka nepřijde.
 4. Budete-li otálet s odpovědí, riskujete, že vás předběhne někdo rychlejší.
 5. Komunikujte, komunikujte, komunikujte. Jinak si zkazíte reputaci. Nemůžete-li komunikovat hned, komunikujte alespoň důvody zpoždění komunikace.
 6. Nemá smysl přijímat žádosti o propojení na LI bez osobní zprávy. Profitabilita takových kontaktů je přinejmenším sporná.
 7. Dávejte si pozor, jak vy a vaší kolegové komunikujete. Dá se z toho usoudit na způsob práce personálky nebo firmy.

Další pohledy na data a tudíž i témata pro pokračování mě již nenapadají, proto sedmým dílem statistiku ukončím. Anebo že bych udělal závěr ve stylu "pokud někdy v budoucnu ...?" Každopádně pokud máte vlastní statistiky, nebo mi budete chtít udělat oponenturu, rád si vás vyslechnu.

Tagy: Headhunteři

Tento web bude tebe a tvůj počítač krmit piškotkami, jelikož a protože je to slušný web a jako takový ví, že je potřeba návštěvu řádně pohostit, aby se u nás cítila dobře. Užíváním tohoto webu potvrzuješ, že netrpíš mentální anorexií, nedržíš žádnou obskurní dietu a že můžeš piškotki do sebe cpát kdykoli a v jakémkoli množství. Více informací...