Protivné otázky: Co je vaší nejslabší stránkou?

Přišel čas zasadit úder do citlivého. Otázka na nejslabší stránku je snad tou nejbolestivější z protivných otázek. Něčím, čemu se ve wrestlerské hantýrce říká low-blow.

Kde je problém

Jakže jsme to říkali? Buď připraven - vždy připraven? Než se pustíme do analýzy, proč je otázka na slabé stránky špatně, připravme si seznam zdrojů, ze kterých budeme čerpat.

Důvody, proč je otázka problémová, by vydaly materiál na kompletní elaborát. Otázka totiž stojí hned na několika chybných premisách. (Co jiného byste také čekali od psychologů-amatérů...)

Je slabá stránka opravdu špatně?

První chybná premisa spočívá v přesvědčení, že slabá stránka je a priori špatně, vždy je potřeba s ní bojovat a je nezbytně nutné vynaložit úsilí na její odstranění.

Pokud Vám položili tuto otázku, řekněte jim nějakou malou pracovní chybu, na které tvrdě pracujete, abyste jí zlepšili. (2)

Ukažte, že jste si vědom nějaké své slabiny a intenzivně na jejím odstranění pracujete. (3)

Lepší je pojmout tuto otázku jako dotaz na to, čeho jste si vědomi, že byste na sobě mohli zlepšit nebo co už se zlepšovat snažíte. (4)

Na pohovor si připravte výčet svých slabých stránek a rovnou řekněte, jak na jejich zlepšení pracujete nebo budete pracovat. (6)

Zkusme ale jiný úhel pohledu: opravdu znamená slabost a priori špatně? Hezky toto téma popisuje můj velmi oblíbený biblický citát:

Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni?

1Kor 12, 28-30

Sv. Pavel ve svém prvním listu Korintským popsal něco, čemu ekonomové říkají dělba práce. Když se specializujeme na určitou činnost nebo profesi, budeme v ní dobří. To ale automaticky znamená, že ostatní činnosti můžeme považovat za naši slabinu. Naprosto přirozená věc a dobrý základ pro to, abychom mohli úspěšně spolupracovat.

Pokud tedy například budu dobrý programátor (dosaďte svou vlastní profesi), bude to automaticky znamenat, že nejspíše budu špatný lékař (dosaďte libovolnou jinou profesi, kterou neprovozujete). Ale proč bych se tím měl trápit a po nocích pracně studovat medicínu? Nebude lepší, když místo toho budu své úsilí věnovat prohlubování znalostí programování?

Jak chcete testovat upřímnost, když v návodech na odpověď radíte něco jiného?

Dalším omylem je, že otázka testuje kandidátovu upřímnost.

Podle ... tahle otázka směřuje na sebenáhled. ... Personalisté většinou doporučují zmínit nějakou vlastnost, která v zásadě může být i pozitivní nebo přínosná, jako je například zaměření na detail, pečlivost, upřímnost, dlouhodobé plánování. ... Radí být na tento typ otázky připraven a zmínit spíše objektivní „slabiny“ jako je například nedostatečná praxe u absolventů či horší jazykové znalosti. (4)

Pokud se vás při pohovoru zeptají na vaše slabé stránky, buďte pravdomluvní, ale zase to s upřímností nepřehánějte. Vyberte jen vlastnosti, které vám nemohou uškodit. (6)

A teď mi řekněte, jak chcete testovat kandidátovu upřímnost, když otevřeně prohlašujete, že stoprocentní upřímnost může být spíše na škodu?

WTF jsi ty, abych před tebou odhaloval své slabiny?

Vážení, odhalili byste své slabiny člověku, kterého dobře neznáte? Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že ne. A po kandidátovi chcete, aby se před vámi odhalil, přestože vás nezná?

Váš ošetřující lékař, který má přehled o slabinách vašeho zdraví, je vázán lékařským tajemstvím.

Kněz ve zpovědnici je vázán zpovědním tajemstvím. A jsou kněží, kteří otevřeně prohlašují, že v okamžiku odchodu kajícníka ze zpovědnice úspěšně zapomínají obsah jeho zpovědi. (Což je v pořádku, do zpovědnice chodíme pro usmíření, ne pro sprduňk.)

A teď mi řekněte: je podobnou mlčenlivostí vázán interviewer? Mám o tom vážné pochybnosti. Naopak si dokážu představit, že obsah pracovního pohovoru, tedy i odpověď na slabé stránky, bude tlumočit dále. Video, které jsem zmínil v předchozím dílu a na nějž jsem dosud nenašel link, interpretovalo otázku na slabou stránku takto: Co mám říct svému nadřízenému jako důvod, aby vás nepřijal? Jednou jsem byl svědkem situace, kdy team leader doslova a do písmene prodrbával kandidáta z pohovoru s celým svým týmem. Nenechali na něm nit suchou.

Stále ještě považujete otázku na slabé stránky za neškodnou?

Wo co tedy go?

O pravém smyslu otázky můžeme pouze spekulovat. Zkusme ale ještě jeden pohled: co vyjadřuje pes, když si před vámi lehne na záda? Nemusíte být pejskaři, abyste odpověděli: pes, který si před vámi lehne na záda, vám odhalí své břicho, tedy své nejslabší místo, čímž vám dává najevo svou podřízenost a oddanost.

Připadá vám přirovnání ke psu přitažené za vlasy? Tak schválně, co říkají návody na odpověď?

Další možností je odpovědět tak, že se vaše slabá stránka v konečném hodnocení jeví jako kladná vlastnost. (1)

A ačkoliv se jejich doporučení někdy mírně liší, převládá rada uvádět při odpovědi „slabosti“, jež jsou ve skutečnosti spíše přednostmi. Tato taktika je někdy označována jako „humblebragging“ – název složený z anglických slov „humble“ a „brag“, tedy „skromný“ a „chvástat se“. (5)

Místo komentáře screenshot ze hry Empires & Puzzles. Že by s námi psycholog-amatér hrál něco podobného? Proč by se jinak ptal na naše slabiny, že ano...

Titáne, titáne, kde je tvoje nejslabší stránka? Screenshot ze hry Empires and Puzzles.

Odpověď konzervativní

Odpověď konzervativní volíme tak, abychom taktně, ale zároveň nekompromisně dali interviewerovi najevo, že se otázkou slabých stránek nehodláme zabývat. Inspirací může být vzorová odpověď od Liz Ryan (český překlad):

Kdysi jsem si lámal hlavu s mnoha věcmi, které mi od přírody nešly, a pokoušel jsem se zlepšovat se ve věcech, které jsem považoval za své nedostatky. Čím jsem starší, tím méně si lámu hlavu s věcmi, které mi nejdou a nikdy nepůjdou, a zaměřuji se více na věci, které mám rád a jsem v nich dobrý, jako například programování.

Stručné a jasné. Pokud se zadaří, můžeme pokračovat v přátelskám obchodním jednání.

Odpověď drzá

Myslím, že tušíte správně, kam budeme drzou odpovědí směřovat: když psychologové-amatéři hrají své hry s vámi, je to pro ně v pohodě, velmi nelibě však nesou, když stejné hry hrajete vy s nimi. Otázku na nejslabší stránku jsem položil třem jejím zastáncům. Jeden odpověď odmítnul s tím, že zrovna se mnou se na toto téma nebude bavit. Další dva sice odpověděli, neverbální složkou své odpovědi však dali nepřehlédnutelně najevo své pobouření. Navíc porušili svůj vlastní návod na správnou odpověď:

Snažte se ale vyvarovat rádoby chyb typu „příliš pracuji“ nebo „jsem příliš zodpovědný“ (4)

Otázku na nejslabší stránku nebudeme interviewerovi pokládat jako přímý protiúder. To by bylo příliš laciné a navíc neúčinné. Nejprve musíme interviewera odzbrojit. Přijměme na oko jeho hru a pasujme ho do role dokonalého. Možností je více: nadřízený - osoba důležitější, dáma má přednost, nebo ho pasujme do role kariérního kouče. Anebo to na něj můžeme navléknout v klasickém pohádkovém stylu: "vy jste určitě zkušenější a znalejší, můžete mi prosím ukázat, jak se správně na lopatu sedá?"

Také využijeme, že může být více možností, jakou odpověď interviewer čeká, počínaje pouhými dvěma gramy uzvednutými na bench, slabostí pro čokošku či svůdné ženské křivky konče. Otázku můžeme položit třeba takto: "Dobrá otázka, nicméně je mnoho možností, jak ji uchopit. Co byste na otázku odpověděli vy?"

Pokud odpoví, vsadím se, že jeho odpověď bude naprosto neškodná a že vám své skutečné slabiny neodhalí. Poděkujte mu za odpověď, pochvalte ho a odpovězte mu ve stejném neškodném stylu, v jakém odpověděl on vám. Pokud vám neodpoví, můžete mu také odpověď zamítnout a argumentovat stejně, jako on. Anebo můžete z důvodu nezodpovězení otázky zamítnout přímo jeho, prostě neprošel vašim výběrovým řízením. Možností máte celou řadu, buďte na ně připraveni. Více tipů přinesu v příštím dílu.

Nevinný úsměv číslo čtrnáct po celou dobu rozhovoru budiž naprostou samozřejmostí.

Tagy: Headhunteři

Tento web bude tebe a tvůj počítač krmit piškotkami, jelikož a protože je to slušný web a jako takový ví, že je potřeba návštěvu řádně pohostit, aby se u nás cítila dobře. Užíváním tohoto webu potvrzuješ, že netrpíš mentální anorexií, nedržíš žádnou obskurní dietu a že můžeš piškotki do sebe cpát kdykoli a v jakémkoli množství. Více informací...