Tři způsoby využití BI

Podíváme-li se obecně na využití Business Intelligence ve firmě, nalezneme tři základní způsoby použití: zobrazení stavu, analýza a předpovídání budoucnosti. Ukažme si, jak koncipovat řešení BI, aby nejlépe odpovídalo svému účelu.

1. Chci vidět stav

Vidět stav neznamená vidět pouze aktuální stav, ale i historická data, historický vývoj, popřípadě i srovnání současných a předchozích výsledků (např. srovnání aktuálního prodeje s prodejem ve stejném období před rokem).

Řešení BI v tomto případě koncipujeme tak, abychom zajistili informace v krátkém čase, aby uživatel nemusel požadované informace zdlouhavě hledat. Používáme proto následující techniky:

 • statické reporty
 • statické dashboardy
 • scorecards

Řešení koncipujeme nejen on-demand, využíváme však také možnost automatického zasílání e-mailem v pravidelných intervalech nebo jako reakci na událost. Požadované reporty můžete obdržet např. každé ráno na Váš e-mail.

2. Chci analyzovat

Někdy nám nestačí pouze vidět historická data, ale chceme provést jejich analýzu. Řešení BI v tomto případě koncipujeme tak, aby bylo interaktivní, čímž uživateli maximálně usnadníme analýzu. Používáme proto následující techniky:

 • interaktivní reporty
 • interaktivní dashboardy
 • kontingenční tabulky

Další možností analýzy je zjišťování skrytých závislostí. K tomu používáme následující techniky:

 • vizualizace závislostí – grafické zobrazení závislostí
 • data mining – matematický model závislostí

3. Chci předpovídat budoucnost

Pokud známe skryté závislosti, nebo známe trendy, můžeme na jejich základě předpovídat budoucnost a na základě toho již v současnosti činit strategická i operativní rozhodnutí. Řešení BI koncipujeme podobně jako v případě analýzy závislostí:

 • vizualizace závislostí
 • vizualizace trendů
 • data mining

Tagy: Business Intelligence

Tento web bude tebe a tvůj počítač krmit piškotkami, jelikož a protože je to slušný web a jako takový ví, že je potřeba návštěvu řádně pohostit, aby se u nás cítila dobře. Užíváním tohoto webu potvrzuješ, že netrpíš mentální anorexií, nedržíš žádnou obskurní dietu a že můžeš piškotki do sebe cpát kdykoli a v jakémkoli množství. Více informací...