Co může firmě přinést řešení BI

Při návrhu struktury řešení Business Intelligence vycházíme z organizační struktury firmy, a to tak, aby odpovídalo potřebám jednotlivých oddělení. Podívejme se, jaké informace vám může BI přinést.

Generální ředitel

 • dashboard s komplexním přehledem o činnosti firmy

Prodej

 • práce obchodníků – počet zpracovaných objednávek, obrat, zisk, výpočet odměny podle zisku, vytížení obchodníků
 • stavy objednávek – stavy nových objednávek, rozpracovaných objednávek, uspokojených objednávek, čas od objednání do uspokojení
 • stavy obchodu – vývoj prodeje a zisku v čase včetně možnosti srovnání s předchozím obdobím (týdnem, rokem)
 • analýza obchodu podle dodavatele, odběratele, preference zákazníků
 • e-shop – vývoj návštěvnosti v čase, analýza košíků (které zboží se prodává společně)

Marketing

 • úspěšnost marketingových kampaní (např. Sklik) – sledování nákladů na kampaň a výnosů
 • preference zákazníků
 • analýza košíků

Výroba

 • stav zakázek, zakázky po termínu
 • stav materiálu na skladě

Servis

 • stav požadavků na servis
 • co je nutno nejvíce servisovat
 • vytíženost personálu

Finance

 • denní/týdenní/měsíční obraty, výdaje
 • cash-flow – fakturace budoucí, fakturováno – ještě nesplaceno, opožděné platby za faktury včetně penále, hlídání vlastních faktur
 • výdaje podle kategorií (nákup zboží, mzdy, provozní režie, cestovní náklady)

Lidské zdroje

 • odměny zaměstnanců
 • přehled odpracované doby, přehled absencí
 • analýza poboček

Vývoj SW

 • sledování stavu vývoje SW, stav plnění požadavků (servisních tiketů) – kde práce nezapočala, které jsou rozpracované, dokončené
 • sledování plánovaného a skutečného času stráveného vývojem
 • úkoly ve skluzu
 • vytížení vývojářů

Tagy: Business Intelligence

Tento web bude tebe a tvůj počítač krmit piškotkami, jelikož a protože je to slušný web a jako takový ví, že je potřeba návštěvu řádně pohostit, aby se u nás cítila dobře. Užíváním tohoto webu potvrzuješ, že netrpíš mentální anorexií, nedržíš žádnou obskurní dietu a že můžeš piškotki do sebe cpát kdykoli a v jakémkoli množství. Více informací...